Who Cares

Nederland vormt een uitzondering in hoe wij met onze ouderen omgaan. Bijna overal in de wereld zorgen volwassen kinderen voor hun ouder wordende ouders en zorgen ouderen voor de kinderen van hun kinderen. Familiewonen wil deze balans herstellen, door inter-generationele woonconcepten te formuleren. Door ouders en kinderen te laten wonen naast hun eigen opa’s en oma’s. Door de groeiende ruimte behoefte van het gezin te laten profiteren van de krimpende ruimtebehoefte van de ouderen. Door het financiële tekort van het gezin te laten profiteren van de financiële ruimte van de ouderen. Door het in balans brengen van wonen, zorg en leven.

"Familiewonen is bedoeld om meergeneratiewonen en gemeenschapsleven mogelijk te maken."

Wonen in een Familiehof brengt de balans terug in het zorgen voor en zorgen met elkaar. Het langer thuis wonen van ouderen en kwetsbare mensen gaat samen met het vermogen van de mantelzorgers om dit lang vol te kunnen houden. Deze samenhang is ons perspectief zowel sociaal als ruimtelijk. De bouwwijze van een Familiehof is bedoeld om meergeneratiewonen en gemeenschapsleven mogelijk te maken. Gemeenschapsvorming die tot buiten het woonhof heen reikt, om onderlinge hulp en steun te stimuleren, is de drijfveer. Zorgzaamheid, samenredzaamheid, eigen regie/verantwoordelijkheid en wederkerigheid zijn daarbij gedeelde kernwaarden.

"Mensen kunnen zo op laagdrempelige manier meer voor elkaar betekenen in het dagelijks leven."

Het Familiehof bestaat uit een mix van woningen voor een mix van mensen: gezinnen, alleenstaanden, jongeren, ouderen, mensen met en zonder zorgbehoefte. Mensen kunnen zo op laagdrempelige manier meer voor elkaar betekenen in het dagelijks leven. Wederkerigheid, delen en complementariteit - dat wat de een tekort heeft, kan de ander aanvullen - wordt gestimuleerd.

Van Bergen Kolpa is prijswinnaar in de buitencatagorie van de competitie Who Cares, uitgeschreven door de Rijksbouwmeester. Een eervolle vermelding als aanbeveling om dit overal in Nederland te gaan doen.

Project: Gezinswoningen, zorgwoningen en appartementen
Locatie: Geleen
Planning: ontwerp 2017
Bouwbudget: 2,3 mi euro
In samenwerking met: Monique Biloro