GLIMPSES 2040 Amsterdam Homemade

Project: Onderzoek, visie en tentoonstelling
Redactie en samenstelling: Maarten Kloos
Curator: Luc Vrolijks en Marlies Buurman
Horticulture advice: PRIVA Jan Westra
Landscape and ecology advice: Wageningen UR Vincent Kuypers

Amsterdam Homemade is een ruimtelijk model voor een landschappelijke supermarkt. de Nederlandse polders, ooit het icoon van onze voedsel productielandschappen, zijn de afgelopen eeuwen door de verstedelijking als metropolitane parken in de metropool Amsterdam komen te liggen. Amsterdam Homemade laat zien hoe deze Groene scheggen een nieuwe rol kunnen spelen in de voedsel- en recreatiebehoefte van metropool die inmiddels 170 verschillende voedsel- en eetculturen kent

ARCAM en het New Yorkse Center for Architecture presenteren deze zomer in
Amsterdam en in New York een expositie waarin de duurzame toekomst van de twee
steden centraal staat. Vijf Amsterdamse en vijf New Yorkse jonge ontwerpbureaus
hebben visies gemaakt voor een specifieke locatie, aan de hand van de basisvoorwaarden
voor de leefbare stad: BREATHING, EATING, MAKING, MOVING en DWELLING.

De exposities bestaan uit tien metershoge visuals van deze 'glimpses' op de toekomst.
De tekeningen en impressies vormen krachtige beelden waarin een groot aantal details de
statements van de ontwerpers ondersteunen. In hun visies wordt de toekomst van het
dagelijks leven in Amsterdam en in New York bepaald door wereldwijde uitdagingen. Zij
suggereren daarom onder meer energieproducerende eilandenrijken, hoogwaardige netwerken, economische ontwikkelingen die gebaseerd zijn op de interactie tussen leren en werken, superefficient hergebruik en een regio waarin voedselproductie en bijzondere woonvormen in hoge dichtheid de toenemende inwoneraantallen het hoofd bieden.
De vijf tweeluiken maken vergelijkingen mogelijk van de wijzen waarop in beide steden wordt gedacht over de toekomst van de metropool.