Bergpolder Zuid

In opdracht van Estrade projecten en Vestia Rotterdam Noord is van Bergen Kolpa aangetrokken als Stedenbouwkundig Ontwerper van het Bergpolder Zuid. Op uitnodiging van Van Bergen Kolpa is Bernadette Janssen aangetrokken als Supervisor van het gebied. Eerder stelde van Bergen Kolpa in 2007 een stedenbouwkundige visie op het gebied op.

Het gebied rond het Bergwegstation in Bergpolder wordt herontwikkeld. De locatie heeft de potentie uit te groeien tot het centrumgebied van Bergpolder-zuid. De doelstelling is daarbij een stedelijke wijk met een mix van mensen te ontwikkelen die kunnen doorgroeien in hun wooncarriere en waar stedelijke gezinnen een plek vinden. Daarom wordt in het ontwerp nadrukkelijk gezocht naar een balans tussen het wonen, de voorzieningen en de openbare ruimte. Het gebied ligt op het snijvlak tussen de planmatige wijk Blijdorp en het niet planmatige Oude Noorden en wordt begrenst en doorsneden door een aantal belangrijke rijksmonumenten als het van Mannenbad, de Bergpolderflat en het verhoogde treinspoor Hofbogen.

Vestia Rotterdam Noord en de Deelgemeente Noord formuleren de aanpak van het Bergpolder Zuid samen met de stad, Hofbogen B.V, bewoners en ondernemers. Van Bergen Kolpa werkt daarom met alle partijen in een atelier aan de stedenbouwkundige visie. Het Masterplan is eind 2011 aangenomen.

Opdrachtgever: Estrade projecten en Vestia Rotterdam Noord
Ontwerpatelier: Deelgemeente Noord, dS+V, OBR, Hofbogen bv, bewonersorganisatie Bergpolder
Project: Stedenbouwkundig Masterplan voor woningen, welzijnsvoorzieningen en commerci?le ruimte binnen een gebiedoppervlak van 12 hectare
Locatie: Centrumgebied Bergpolder zuid
Planning: ontwerp 2009-2011