Campus Hoogvliet

In opdracht van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Rotterdam (dS+V) is een stedenbouwkundig Masterplan gemaakt voor de vestiging van drie scholen voor voortgezet onderwijs temidden van de herstructureringswijk Meeuwenplaat. In het Masterplan staat de relatie tussen het weten, het werken en het wonen centraal. Het is een bont tapijt van onderwijsvoorzieningen, culturele centra, sportaccommodaties en diverse woonmilieus. Het ideaal van rust en stilte voor studie, contemplatie en woongenot wordt bewerkstelligd door de organisatie tussen beeldbepalende groene hoven.

De identiteiten van de scholen (Einstein Lyceum, Penta College, ROC Zadkine) zijn herkenbaar op het Campusterrein in de vorm van individuele gebouwen aan het Kennisplein en Praktijkplein. De pleinen vormen de entree tot de Campus en bieden toegang tot het in het midden gelegen cultuur en sportpark. De woongebouwen zijn gelegen aan de Campus laan en omarmen de pleinen en het park.

Het imago van de Campus wordt voor een belangrijk deel bepaald door de aanwezigheid en uitstraling van de hoofdvoorzieningen. Het cultuurgebouw en het sportcomplex zijn het visitekaartje van de campus. Ze zijn beschikbaar voor het onderwijs, maar zijn tevens buurt overstijgende voorzieningen voor heel Hoogvliet. Het terrein is openbaar toegankelijk. Het park, de verschillende groene hoven en de pleinen met voorzieningen generen afwisselende groen ruimtes voor de scholieren en de buurtbewoners.

Opdrachtgever: Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V), Rotterdam
Project: stedenbouwkundig Masterplan voor 30.000m2 scholen, cultureel centrum, sportcomplex en woningbouw
Participanten: Woonbron, Einstein Lyceum, Penta College, ROC Zadkine, Jeugdtheater Hofplein, Sportschool De Korte, OBR
Locatie: Meeuwenplaat Hoogvliet
Planning: design 2005