Flow Food City

Flow Food City is een plek waar de toekomstige natuur van Rotterdam geproefd kan worden. Flow food City verkent de mogelijkheden van consumeerbare natuurontwikkeling op en langs het zoete binnenwater van de stad, wanneer door klimaatveranderingen het waterpeil en de waterkwaliteit van de Hollandse polders sterk onder druk komen te staan.

Rotterdam waterstad
Water en natuur hebben altijd een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van de stad Rotterdam. De Rotte en de Schie stroomde vanuit het land via een groene delta van gorzen en zandplaten in de rivier de Maas. Op de dam in de Rotte en Schie werd de landstad gebouwd die de natuurlijke delta omarmde. Later verstedelijkte deze groene delta tot een bedrijvige waterstad, gebaseerd op handel en transport. Het voormalige groene hart van de stad verschoof naar buiten en kwam als een ring van kweektuinen en buitenplaatsen rond de stad te liggen. In de 19e eeuw werd het natuurlijk aspect van de rivier verder ontwikkeld in de stad. Het waterproject van Roose moest de stad dooraderen met schoon water. Een stelsel van singels zorgde voor droge voeten, de afvoer van vervuild water en voegde middels groene singellinten een recreatief aspect toe.

Toekomstige ontwikkelingen
In de toekomst zal het waterpeil door de klimaatveranderingen sterk gaan stijgen. Rotterdam komt dan op een zoet waterlens in het verzilte landschap te liggen en zal daardoor haar eigen zoetwater voorraad gaan beheren. Voormalige (kas)tuinbouwproducten worden in de stad gekweekt en watergebonden natuur wordt in de vorm van consumeerbare gewassen in de rivieren, zoals de Rotte, aangelegd. Waterkers, Watersla, Lepelkruid en Rucola zullen de stad verrijken. Flow Food City visualiseert, middels een drijvende kweektuin met proefkas, de natuurrijke toekomst van Rotterdam Waterstad.

Opdrachtgever: Stichting BEP
Project: ontwerp drijvende tentoonstellingsinstallatie, Galerie op de Rotte 2005
Planning: ontwerp en uitvoering 2005
Groenadviseur: Alterra Wageningen UR, Vincent Kuypers
Uitvoering: Xenomobile, Wout Rocx
Culinair advies en uitvoering: Mo's Food, Monica van Leeuwen
Locatie: de Rotte / de Meent, tegenover café Dudok