Vertical Farm Rotterdam

Dutch Fresh Port is een nieuw bedrijventerrein dat zich ontwikkelt tot het grootste internationale vers cluster in de AGF-handel in Nederland en Europa. Vertical Farming biedt groothandels en verwerkende bedrijven als van Gelder Groente en Fruit, Bakker Barendrecht en The Greenery een voldoende en continu aanbod van hoge kwaliteit. Vertical Farms met dertig teeltlagen van 1-5ha zijn mogelijk binnen de Dutch Fresh Port. Deze kunnen worden geïntegreerd met de nieuwbouw op relatief kleine kavels of worden ontwikkeld tot zelfstandige gebouwen voor collectief gebruik. De gebouwen worden gekenmerkt door een logistieke plint met daarboven de Vertical Farm met energieopwekkende gevels.

"Met de modulaire bouwstenen voor productie, engineering en logistiek kunnen verschillende bedrijfsopstellingen voor Vertical Farms worden geconfigureerd."

Om inzicht te geven in de ontwikkelmogelijkheden van Vertical Farming is het ruimtelijk en technisch programma van eisen van Vertical Farming gemoduleerd in bouwstenen. Met de modulaire bouwstenen voor productie, engineering en logistiek kunnen verschillende bedrijfsopstellingen voor Vertical Farms worden geconfigureerd. Van klein tot groot, van eenvoudig tot multifunctioneel. Van hergebruik van bestaande gebouwen tot nieuwbouw. Een bijbehorende businesscase geeft inzicht in de haalbaarheid van elke bedrijfsopzet.

Vertical Farming, oftewel Meerlagen Teelt, ontwikkelt zich snel. Het is een innovatief teeltsysteem voor de teelt en productie van groenten, kruiden en zachtfruit in meerdere lagen onder volledig gecontroleerde licht- en klimaatomstandigheden. Het circulaire systeem vermindert het gebruik van grondstoffen zoals water en warmte-energie tot 95% en intensiveert het landgebruik tot 20 keer. Daarentegen is het elektriciteitsverbruik met led-verlichting en actieve koeling tot drie keer hoger maar de restwarmte kan worden hergebruikt. Geautomatiseerde systemen maken het mogelijk het hele jaar door autonoom en continu te groeien.

Opdrachtgever: Rotterdam Food Cluster
Project: 10.000m2 verticale landbouw, expeditie, personeelsfaciliteiten
Locatie: Dutch Fresh Port
Planning: haalbaarheidsstudie 2018
Tuinbouw klimaat, water en energie: Certhon
Automatisering tuinbouw: Logiqs