Greendeal Stadslandbouw

Inleiding en ontwikkeling
Maatschappelijk is er brede belangstelling voor nieuwe vormen van landbouw in en om de stad. Gemeentes zien naast gezondheidswinst, ook economische en recreatieve kansen voor de stad. Provincies zien kansen voor de combinatie landbouw, recreatie en natuur. Projectontwikkelaars en gemeentes met grondposities zien kansen voor nieuwe invulling van hun gebieden. Ondernemers en boeren zien de stad als kans om hun dienstverlening uit te breiden. En stadsbewoners zien kansen voor hernieuwde verbondenheid met voedselproductie in sociale en educatieve projecten. Maar hoe organiseer je de kennis en het kapitaal die nodig is om stadslandbouw te ontwikkelen en realiseren? Hoe regel je vergunningen, financiering en afnemers?

Kennisontwikkeling en financiering
De Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw wil deze beweging professionaliseren door het distribueren van kennis, ervaring en instrumenten, alsmede faciliteren door ondersteuning te bieden bij locaties, vergunningen, back-office, afnemers en financiering.

"Ondernemers en boeren zien de stad als kans om hun dienstverlening uit te breiden. En stadsbewoners zien kansen voor hernieuwde verbondenheid met voedselproductie in sociale en educatieve projecten."

Professionalisering
De professionaliteit zal tot uiting komen in toenemende kennis, bekendheid en bedrijfsmatige ontwikkeling. Door stadsland- bouw als economische activiteit te ontwikkelen kan het zich een duurzame plaats in de Nederlandse maatschappij veroveren, en betekenisvol bijdragen aan sociale en ecologische doelen. De kennis en ervaringen die in Nederland wordt opgebouwd kan ook elders in de wereld tot nut gemaakt worden. Daarbij zijn niet alleen high tech oplossingen relevant, maar ook medium tech en low tech oplossingen. Nederlandse stadslandbouw kennis draagt daarmee bij aan bottom of the pyramid ontwikkel strategie?n.

Federatie ondersteunt initiatieven
Professionele stadslandbouw vormt een nieuw economisch potentieel voor de BV Nederland. Met kansen voor het bouwen van nieuwe coalities tussen burgers en boeren, bedrijven, overheden en kennisinstituten.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep bestaat uit Priva, Wageningen UR/LEI, van Bergen Kolpa Architecten en de Volharding Breda. Samen vertegenwoordigen ze het veld van toepassingen en uitvoering in de tuinbouw, kennis en innovatie land- en tuinbouw economie en voedselketens, stedenbouw en ruimtelijke ordening en expert business en financiering opzet duurzame ondernemingen. De oprichters van die initiatief hebben brede kennis en connecties in het veld van de stadsgerichte landbouw in diverse steden door heel Nederland en daarbuiten.

Opdrachtgever: Ministerie I&M en EL&I
Project: Oprichting Nationale Federatie stadsgerichte landbouw
Locatie: Nederlandse Gemeenten
Programma: Stadslandbouw
Partners: Priva Nederland bv, LEI Wageningen UR, De Volharding Breda
Planning: Onderzoek 2012

U kunt hier de publicatie downloaden >