Greenport West Holland

Greenport Westland-Oostland is het mondiale centrum voor de Glastuinbouw. Het concentreert de volledige keten van groente en sierteelt productie, handel en afnemers met bijbehorende logistiek en kennis. Het gebied strekt zich uit van het Westland tot Bleiswijk en van Delft tot Barendrecht en ligt nabij de grote NL mainports.

Het bedrijfsleven en overheden willen de toonaangevende productie en handels functie van Greenport Westland-Oostland naar de toekomst continueren maar ook nieuwe oplossingen voor de snel groeiende stedelijke wereldbevolking ontwikkelen. Om deze ambitie ruimtelijke en economisch waar te kunnen maken heeft team LEI-Wagenigen UR, BVR en van Bergen Kolpa Architecten in co-creatie met ondernemers, overheden en kennisinstituten een jaar lang intensief samengewerkt.

In deze periode zijn de vier belangrijkste verdiencapaciteiten binnen de Greenport onderzocht en hun toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht: De Draaischijffunctie van productie en handel, de Internationalisering van Kennis en Technologie, de wisselwerking tussen Stad en Tuinbouw en Nieuwe Hoogwaardige Biobased Producten. Door het werken met ruimtelijke bouwstenen zijn de bestaande ruimtelijke randvoorwaarden en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden in kaart gebracht.

"De kunde in de Greenport op het gebied tuinbouwinnovatie is verbonden aan de kennis op het gebied marktinnovatie in de stedelijke regio."

Greenport Westland Oostland
De Greenport ontwikkelt zich dankzij de combinatie van productie en handel en de verschillende verbindingen met de Mainport en Coolports tot de gekoelde voorraadkast van Noord-West en zelfs Oost Europa. De verbindingen worden gelegd door nieuwe Blankenburgtunnel en Benelux tunnel en multimodale knooppunten langs spoor, weg en water van de Coolport Waalhaven Eemhaven, Coolport Hoek van Holland, Bleizo Zuidpoort en mogelijk Nieuw Reijerwaard. Op de handelsterreinen van Westland, Oostland en Reijerwaard worden de ingevoerde groente en fruit stromen gemengd met Nederlandse stromen tot complete assortimenten met name voor de supermarkten. De nieuwe markten worden bereikt door gekoeld wegtransport en gekoeld spoortransport. De sierteelt productie wordt via de veiling van Flora Holland naar onder andere Mainport Schiphol afgezet, maar op termijn mogelijk ook via de Coolport Hoek van Holland.

Het productie areaal van de Greenport neemt waarschijnlijk af maar blijft in potentie internationaal concurrerend. Hiertoe is een groot deel van het glas, rond veiling en handelsterreinen, gemoderniseerd en vergroot naar 5-10 ha voor bedrijven in groenten en naar 2-5 ha in de sierteelt. De productie wordt gevoed door een centraal en duurzaam netwerk van restwarmte en CO2 uit de Mainport gekoppeld aan een decentraal bodemwarmte smartgrid. Kleiner en ouder glas als bij Monster en Pijnacker is zich gaan richten op Stadstuinbouw. De gebieden zijn fijnmazig ontsloten en mede bereikbaar vanuit de stad via de lightrail ring van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Perifeer gelegen klein en oud glas richt zich op biobased productie.

De kunde in de Greenport op het gebied tuinbouwinnovatie is verbonden aan de kennis op het gebied marktinnovatie in de stedelijke regio. Een netwerk van lokale wegen en openbaar vervoer verbindt de Horticampussen en R&D-bedrijven van oost tot west met de stedelijke onderwijs en experimenteer omgevingen van noord tot zuid. De internationale aantrekkingskracht van de Greenport wordt mede versterkt door excellente hoog stedelijke woonmilieus en landelijke natuur- en recreatiemilieus in het hart van de Greenport.

Het onderzoek en ontwerp Greenport Westland-Oostland heeft de basis gevormd voor het Handelingsperspectief Greenport 3.0 van de Provincie Zuid-Holland, het Werkboek Gemeente Westland voor de Gemeente Westland en coalitie HOT, het Werkboek Oostland voor de gemeentes Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland,  Waddinxveen en Zuidplas en de data inventarisatie Greenport West Holland 2021.

Download hier de publicatie Ruimtelijke Verdiencapaciteiten Greenport Westland Oostland

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland, Gemeente Westland en Greenport Westland Oostland
Project: onderzoek en ontwerp ruimtelijk economische verdiencapaciteiten
Locatie: Gemeentes Westland, Midden Delfland, Lansingerland, Waddinxveen, Zuidplas, Ridderkerk, en Barendrecht
Tuinbouweconomie: LEI Wageningen UR
Regio ontwerp: i.s.m. BVR adviseurs
Stakeholders: oa. Ammerlaan, The Green Innovator, Looije tomaten, ABC Westland, Van der Lugt Plantenkwekerij, Royal Lemkens, Jiffy Products, Rijk Zwaan, Koppert, Anthura, Zwinbrothers, VNO-NCW, LTO Noord, Flora Holland, Lentiz, TNO, Wellant College, HAS Hogeschool, Inholland, TU Delft, 
Planning: onderzoek en ontwerp 2015-2016

Werkboek Westland 2016

Werkboek Oostland 2018-2019

Data inventarisatie Greenport 2021