Groeien en Bloeien

Groeien en Bloeien is een ontwikkelingsstrategie voor de hedendaagse bollenbedrijvigheid in het cultuurhistorische landschap van de Duin- en Bollenstreek. De representatieve tak van de bollenbedrijven, gerelateerd aan verkoop en toerisme, vestigen zich als trotse familie homesteads aan Bollen Boulevards. De nieuwe Bollenschuren staan verspreid in het productielandschap en verenigen aloude bewaartechnieken met moderne efficiënte teelt- en verwerkingsprincipes in een streekeigen typologie. Groeien en Bloeien vormt een nieuwe balans tussen het open cultuurlandschap, de hedendaagse economie van bollenteelt en het toerisme.

Opdrachtgever: Prijsvraag Geest en Grond; Het gewenste landschap - finalist.
Project: Nieuwe typologie voor een 1200m2 grote bollenschuur met distributieruimte en bollenschuur
Planning: Ontwerp 2004
Adviseur: Jac Uittenbogaard & zn BV bollenteelt te Noorwijkerhout