IJ-mast

In Amsterdam Noord wordt een 150 meter hoge televisiezendmast gebouwd met natuurlijke koeling. De televisietoren is opgebouwd uit een zware mastvoet geintegreerd met een stalen antennemast. De mastvoet herbergt de installatieruimte en heeft een gevel uit beton. Door het beton in relief te storten ontstaat een zekere esthetische verfijning in het gevelvlak. Daarnaast heeft het betonrelief tevens een installatieve functie. De horizontale betonribben koelen het koelwater van de zendinstallaties op natuurlijke wijze direct aan de buitenlucht. Dit heeft een gunstige invloed op de energiebalans van het gebouw.

De geleding van de mast is afgestemd op het programma en de reikwijdte van de antennes en de zichtbaarheid van de mast op verschillende standpunten en tijdstippen van de dag. 's Nachts zal de top van de mast als een toverstaf gloeien aan de hemel boven Amsterdam Noord.

Opdrachtgever:Nozema (Nederlandsche Omroep en Zendermaatschappij)
Project: 350m2 installatieruimte, 150mtr hoge antenne mast
Locatie: Aambeeldweg, Amsterdam Noord.
Planning: design 2001-2003
Constructeur mastvoet: Royal Haskoning bv Rotterdam,
Constructeur mast: VW Netwerk Bouw Apeldoorn
Aannemer: VDR Bouw Deventer
Bouwkosten: 2.4 mi euro