Mullerpier

In een oud havengebied nabij het centrum van Rotterdam wordt een pier voor wonen geschikt gemaakt. Binnen het stedenbouwkundig plan zijn de nieuwe woonblokken langs de kades gerangschikt als kloeke gebouwen met een alzijdige orientatie op het water.

Drie van de blokken (blok 3, 7 en 11) hebben een forse diepte van 32 x 32 meter meegekregen waardoor het mogelijk werd heuse woonsculpturen te formeren. Door een eenvoudige manipulatie van het standaard tunnelsysteem ontstaat een grote varieteit aan woningtypes met daartussen soms zelfs holle binnenruimtes geschikt voor bijvoorbeeld een zwembad en healthclub (blok 3). De stedenbouwkundige 'hamburgers' herbergen kade woningen en praktijkruimtes op de begane grond, woningen met orientatie op het water op de tussenlagen en lofts in de koppen met uitzicht op het havengebied.

"De ruwheid van de elementen en de schaal van het water zijn hier duidelijk aanwezig."

De ruwheid van de elementen en de schaalloosheid van het water zijn hier duidelijk aanwezig. Om hiertegen weerstand te bieden is het appartementengebouw grof van volume en heeft het een ruwe huid meegekregen. De gevels hebben diepliggende kozijnen en zijn opgebouwd uit gesinterde dikformaat stenen gelijk de voormalige havenvemen.

Opdrachtgever: AM Wonen / Mullerpier cv
Project: ontwerp en realisatie 60 appartementen
Ontwerp: i.s.m. Neutelings Riedijk Architecten
Locatie: Mullerpier Rotterdam
Planning: ontwerp 2003-2009, oplevering 2009
Bouwkosten: 6.5 mi euro per gebouw
Bouwkunde: Bureau Bouwkunde Rotterdam bv
Constructie: Van Ruitenburg ABC
Installatie advies: Technical Consultantcy bv
Aannemer: BAM Woningbouw bv