Infra Ecologie

Infra Ecologie is een onderzoek naar de hinderzones van infrastructuur en hun relatie met landschap en gebouw. De infrastructuur beslaat 3% van de Nederlandse bodemoppervlak. Echter regelgeving ten aanzien van hinder van infrastructuur als geluid, emissies en trillingen vergroot deze invloedssfeer met een factor 10. 30% van Nederland is daardoor slechts beperkt bruikbaar en kent een selectief aantal functies. Doel van het onderzoek is om het gehinderde oppervlak toegankelijk te maken voor elke functie. Een Infra Ecologie zet de verschillende vormen van hinder om in schone omgevingen door middel van een proces van spreiding, concentratie en absorptie door productiegewassen of productielandschappen. Wonen, werken en recreatie profiteren direct van de vrijgekomen energie, de gewassen én de optimale bereikbaarheid van de locatie.

In BP-Koolzaad, een netwerk van pompstations langs autowegen, nemen energiegewassen de overvloedige uitstoot van kooldioxide op. Koolzaad, algen, bieten en wilgen leveren vervolgens voldoende brandstof voor het Nederlandse wegverkeer. De benzinepompen karakteriseren een nieuw agrarisch landschap

"30% van Nederland ligt in de hinderzones van infrastructuur. Geluid, emissies en trillingen worden opgenomen in een Infra Ecologie en verwerkt tot nieuwe producten voor woon-, werk- en recreatie- functies."

Op stedelijke locaties staat het Kas-Kantoor, een combinatie van een kassen en kantoren. In dit model worden alle emissies van het wegverkeer gefilterd en aangewend ten gunste van de plantenteelt. Koolmonoxide verrijkt de grond, kleine stofdeeltjes reinigen het water, terwijl de koeling van het gebouw geschiedt door de absorptie van zwaveldioxide. De kas functioneert als geluidsscherm tussen snelweg en kantoor en zorgt voor een schoon, groen en productief werkklimaat.

Het Golf-Circuit bevindt zich bij de samenkomst van waterweg en spoorbaan. De trillingen van binnenvaartschepen en passerende treinen wekken golven op die op hun beurt door een generator worden omgezet in energie. Hiermee kunnen de drijvende woningen van stroom worden voorzien. Met het wisselende debiet van de rivier varieert de woningdichtheid tussen de winter en de zomer.

De motelketen Spa-Spar ligt op kruisingen van water- en autowegen. Vervuild water wordt in een koepel gereinigd door ozon. Die ontstaat onder invloed van zoninstraling uit de reactie van sparrengeur met stikstofoxide uit uitlaatgassen. Het schone water stroomt langs het motel via spabaden terug naar de rivier door een rotsachtig naaldwoud.

30% van Nederland ligt in de hinderzones van infrastructuur. Geluid, emissies en trillingen worden opgenomen in een Infra Ecologie en verwerkt tot nieuwe producten voor woon-, werk- en recreatie- functies. Infra Ecologie verbindt functies, infrastructuur en landschappen. Beperking van mobiliteit vanwege hinder is hiermee overbodig geworden.

Opdrachtgever: Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2003
Project: Publieks presentatie Infra Ecologie (onderscheiden met de Innovation Award 1AB)
Animatie met: Catalogtree Arnhem
Onderzoek & Ontwerp: Jago van Bergen, Duzan Doepel en Willemijn Lofvers