Landhuisjes Waddinxveen

In Waddinxveen is de woonwijk Triangel gerealiseerd voor ongeveer 2700 woningen. De woonwijk, naar stedenbouwkundig ontwerp van Lodewijk Baljon Landschapsarchitecten, bestaat uit een zevental buurten die zijn gelegen rondom een nieuw aan te leggen park. De architectuur van de eerste buurt wordt gebouwd in een Landhuisjes-stijl.

De Landhuisjes zijn vormgegeven in blokken van 2 tot 6 woningen. Door het verspringen van de gevellijn en de goothoogte krijgen de blokken een menselijke schaal. Kleinschaligheid wordt versterkt door de articulatie van groepjes woningen, door afwisseling in raamafmetingen en de compositie van de gevel. Sculptuur en woonplezier worden zichtbaar door expressieve schoorstenen en aanwezige dakkapellen. Geborgenheid en landelijkheid wordt versterkt met een zichtbaar dak, door roedes in de ramen en lommerrijke materialen.

"Door het verspringen van de gevellijn en de goothoogte krijgen de blokken een menselijke schaal."

Door het ontwerpen met schaduwwerking op blokniveau (verspringingen), gootniveau (uitkragende goot), entree niveau (luifels), raamniveau (steens negge), en materiaalniveau (verdiepte voeg) ontstaat plasticiteit bij een steeds veranderende lichtinval.

Bij een Landhuisjes stijl horen ruwe materialen met een grove textuur. De bakstenen zijn grof en in dikformaat, de lateien en waterslagen in gepigmenteerd beton, de dakpannen zijn keramisch en de goten en regenafvoer zijn van zink. Echte materialen met een terughoudende detaillering. De daken eindigen in het materiaal zelf, luifels en dakkapellen zijn bedekt met dakpannen en de schuur hoort bij de tuinarchitectuur.

Architectuur voor mensen, waarbij thuis komen, een sociale woonbeleving en een goede relatie met de tuin en de straat centraal staat.

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling BV, Regio Zuid-West
Project: 150 eengezinswoningen
Locatie: Waddinxveen
Planning: ontwerp 2014, uitvoering 2015-2016
Aannemer: Adriaan van Erk Bouw