Leeuwenkuil

Leeuwenkuil Rotterdam vormt de stedenbouwkundige hoeksteen waarmee Afrikaanderwijk markant aan de Hilledijk komt te liggen en verbindt met de omliggende wijken op de Kop van Zuid. De stedenbouwkundige structuur sluit enerzijds aan op de grootstedelijke bebouwing van Parkstad en anderzijds op het fijnmazige weefsel van de Afrikaanderwijk.

"De stedenbouwkundige structuur sluit enerzijds aan op de grootstedelijke bebouwing van Parkstad en anderzijds op het fijnmazige weefsel van de Afikaanderwijk."

Leeuwenkuil Rotterdam bestaat uit 4 woonblokken, ontsloten door smalle woonstraatjes, rondom een groen Stadserf. Aan dit erf liggen naast woningen ook de buurtvoorzieningen klusschuur en de ontmoetingskamer. Het Stadserf wordt daarmee het groene en sociale hart van de buurt. Luie trappen en hellingbanen zorgen voor een natuurlijke overgang tussen buurt en stad, tussen het dijk park en groene stadserf. Hier kunnen kinderen veilig spelen en bewoners elkaar ontmoeten voor een praatje of een drankje.

De woonblokken bevatten een rijke mix aan woningtypen die aansluiten op de behoefte van stedelijke gezinnen. Grote eengezinswoningen van 2-4 woonlagen met voordeuren en woonruimten aan de openbare ruimte van het Stadserf. Ruime maisonnettes met een iets verhoogde ligging aan de Hilledijk en Paul Krugerstraat. Brede appartementen met vernuftige indelingen voor stedelijke samenlevingsvormen als de vrienden-woning, starters-loft en de meergezinsetage.

De Architectuur is stoer en robuust door de grootte van het blok en de kloekheid van de gebouwen, verfijnd en gedetailleerd door de moderne ritmiek van gevelelementen en genuanceerdheid van decoratie. De architectuur heeft een menselijke maat met herkenbare warme materialen waaronder een zacht gecementeerde plint, metselwerk in relief en houten kozijnen en deuren.

Tenslotte kent de leeuwenkuil een grote rijkdom aan beplantingen en gradienten in overgangen tussen nat en droog. De buurt voorziet in een bijzondere biodiversiteit onderdeel van een groter ecologische netwerk met de beplanting van de daken, de gevels, en openbare ruimte met bomen en de onder beplanting.

Opdrachtgever: AM en BAM wonen
Project: 53 eengezinswoningen 159 appartementen en 600m2 commerciele ruimte en parkeren Ontwerp: met Juurlink + Geluk stedenbouw & landschap Adviseurs: Cauberg Huygen, Next urban mobility, Urbanos Participatie: Afrikaanderwijk Co-op
Locatie: Leeuwenkuil Rotterdam zuid
Planning: besloten selectie (2e prijs)