Park Supermarkt

Park Supermarkt is een ruimtelijk ontwikkelingsmodel voor een Landschappelijke Supermarkt gelegen in de Metropolitane Stadsparken van de Randstad. Het Hollandse polderlandschap, ooit het icoon van onze voedsel productielandschappen, zijn nu 'binnenstedelijk' komen te liggen en vernatten onder druk van klimaatverandering en bodeminklinking. Kunnen deze gebieden een nieuwe rol vertolken in de voedsel en recreatie behoefte van de Randstedelijke populatie die inmiddels 170 verschillende nationaliteiten, voedsel en eetculturen kent?

De balans van Park Supermarkt is opgezet rond voedsel en zijn Randstedelijke consument temidden van het agrarische parklandschap van de Randstad. Op goed bereikbare plekken als Midden Delfland wordt op basis van de onderliggende grondsoorten (veen en klei), een verhoogd waterpeil en nieuwe klimaatzones (gematigd, mediterraan en tropisch) een volledig nieuw landschap geintroduceerd waar de inhoud van een hedendaagse supermarkt wordt verbouwd en verkocht. Elke afdeling kent zijn karakteristieke opbouw en productsoort als Pandan-en Risotto rijst op verspringende terrassen, Tilapiavis in meanderende bassins en kiwi's en avacodo's langs golvende fruitmuren. De klimaathuishouding van de Supermarkt in de open lucht wordt ondersteund door oude technieken als warmte accumulerende slangenmuren en eigentijdse oplossingen als een isolerend waternevel 'dak' en verwarming op basis van bodemwarmte.

Park Supermarkt zal door zijn fijnmazige opzet in kavels van een hectare kunnen meegroeien met de diversiteit in voedselbehoefte van de consument en de vernieuwende inzichten in agrarische technieken. Consumeren en recreëren in een nieuw Randstedelijk Parklandschap voor de 21e eeuw.

"De balans van Park Supermarkt is opgezet rond voedsel en zijn Randstedelijke consument temidden van het agrarische parklandschap van de Randstad."

Opdrachtgever: Stroom Den Haag en Provincie Zuid Holland
Project: Foodprint 2009-2010 'Voedsel voor de Stad'
Locatie: Midden Delfland
Programma: 1600 ha landschappelijke supermarkt met recreatieve waarden
Advies: Alterra Wageningen UR, Vincent Kuypers
Maquette: Werkplaats Vincent de Rijk
Planning: onderzoek en ontwerp 2009
Prijzen: World Architecture Festival 2011
Publicaties: CNN artikel
Tentoonstelling: ‘Waterstad Rotterdam’ in het Nieuwe Instituut