Water Hectare Stad

Water Hectare Stad is een visie op 'Bouwen met Water' in de buitengebieden rondom Gouda. De ambitie van Water Hectare Stad ligt in het maken van een duurzame balans tussen nieuwe exclusieve woonvormen met agrarische tuinen temidden van een bijzonder, waterrijk landschap.

Basis voor de ontwikkeling is de introductie van kleinschalige waterlandbouw percelen van ongeveer een hectare waarop grote woningen zijn gesitueerd. Onder invloed van klimaatveranderingen, bodeminklinking en verzilting zal het agraisch landschap veranderen. Door de natuurlijke variatie in ondergrond en het opgebrachte waterpeil dynamisch te beheren ontstaat de mogelijkheid om een enorme diversiteit aan gewassen tot wasdom te brengen. Vijverpercelen waar waterkers en watermunt kan worden verbouwd maar ook zoetwatervis kan worden gekweekt. Cascade percelen met rijst en plaatselijke 'wetland' percelen op zilt kwelwater met lamsoor en zeekraal.

Zo krijgt het berip Waterstad een nieuwe betekenis in de vorm van een 21e eeuse variant op de ring van watergebonden buitenplaatsen rondom Gouda en kan het zich weer met recht de poort naar het Groene Hart noemen.

Opdrachtgever: Gouds Regionaal Architectuur Platform (grAp)
Project: Manifestatie Bouwen met water
Locatie: Veerstalblok Polder, Krimpenerwaard
Programma: 100 woningen met een hectare agrarische watertuinen, agrarische markt, natuurlijke waterfilter
Advies: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard