Westpolder Centrum

Westpolder Bolwerk is een nieuwe woonwijk van Berkel en Rodenrijs, gemeente Lansingerland. Het is een van oorsprong agrarische gemeente met een groeiend aantal forenzen uit Rotterdam en Den Haag.

Het karakter van de locatie wordt in belangrijke mate bepaald door zijn ligging aan de Randstadrail, een gracht, een groenzone en een singel. Vier verschillende ruimtelijke identiteiten die grenzen aan het plangebied. Het centrum wordt doorsnede door een auto- en fietsroute die twee wijken met elkaar verbindt.

Westpolder Bolwerk is een wijk met voornamelijk gezinswoningen, enkele appartementen en basisscholen. Het centrum van Westpolder Bolwerk is een comfort centre. Een plek voor het doen van je dagelijkse boodschappen en het bezoeken van een huisarts of het kinderdagverblijf. Het centrum bestaat uit een palet van basisvoorzieningen, zoals een supermarkt, een bakker, slijter, kapper en drogist, maar ook eenvoudige horeca, een gezondheidscentrum en een creche. Gezien het centrumprogramma is er een overdaad aan parkeervoorzieningen.

"Het karakter van een wijk wordt mede bepaald door de identiteit van het centrum als meest publieke openbare ruimte."

Het karakter van een wijk wordt mede bepaald door de identiteit van het centrum als meest publieke openbare ruimte. In dit zelfde centrum wonen mensen in appartementen of eengezinswoningen met verschillende woonwensen. En in dit zelfde centrum zijn winkels en maatschappelijke voorzieningen die behoefte hebben aan goede parkeergelegenheid en flexibiliteit.

Een mix aan verlangens die in een balans met elkaar moet worden vormgegeven. Het is hierbij van belang dat niet het ene programmaonderdeel zwaarder weegt dan een ander, maar dat het wonen, de voorzieningen en de openbare ruimte met elkaar in een balans tot ontwikkeling wordt gebracht.

Het centrum heeft publieke buitenruimtes die duidelijk in hun karakter zijn en meerdere doelen dient. Een winkelstraat, die onderdeel uitmaakt van de wijkontsluiting, een stationsplein met winkels en voorzieningen, of een gracht met woningen en ontsluitingsroutes. Een multifunctioneel gebruik van dezelfde openbare ruimte geeft gelegenheid tot een sociaal veilige omgeving.

Westpolder Bolderwerk wordt gekenmerkt door traditionele architectuur. Vele kleine panden met baksteen gevels en keramische daken. De architectonische ambitie is een groot gebouw te maken die opgeknipt is in kleinere delen. In aansluiting hierop is een beperkte bibliotheek ontwikkeld met gevels, daken, ramen en materialen. Door te variëren met deze basiselementen ontstaat een pandsgewijs gevarieerd gevelbeeld, met een eigen architectuurtraditie.

Opdrachtgever: Amvest en Kavel Vastgoed
Project: Ontwerp van 102 woningen en 3.000m2 welzijnsvoorzieningen en commerciele ruimte, gebouwde parkeervoorziening voor 150pp, openbare ruimte, wijk-ontsluitingsbrug voor alle verkeer en openbaar kunstwerk 
Locatie: centrumgebied Westpolder Berkel en Rodenrijs
Planning: ontwerp 2007-2013, uitvoering 2014-2015
Bouwbudget: 20 mi euro
Constructeur: Zonneveld Ingenieurs
Bouwfysica/installaties: Wolf + Dikken
Kostenadvies: BBN
Aannemer: Van Mierlo Bouwmaatschappij

Fotografie: Scagliola Brakkee