Zilte ProefTuin

De Zilte ProefTuin is een duurzame ontwikkelingsstrategie gebaseerd op een balans tussen landschap, water en economie. De Zilte ProefTuin is te lezen als een nieuwe landschapstypologie, gebaseerd op de perspectieven van opkwellend of instromend zout water: de productie van zilte gewassen boren nieuwe markten aan, het landschap creëert nieuwe vormen van recreatie en zout is de motor achter een duurzame transformatie. In letterlijke en figuurlijke zin is de Zilte ProefTuin een proeftuin. Op een duurzame, innovatieve wijze wordt hier geëxperimenteerd met de teelt van zilte gewassen (tuin) en wordt de afname (proef) van zilte gewassen gecommuniceerd aan een breed publiek, bijvoorbeeld door een restaurant op locatie. De Zilte Proeftuin is een platform voor de ontwikkeling van zilte teeltmethoden gericht op ondernemers en publiek.

Opdrachtgever: Innovatienetwerk Groene Ruimte
In samenwerking met: Bureau Lofvers
Project: onderzoek naar zilte productie en recreatie in Nederland
Adviesgroep: Tracy Metz (NRC Handelsblad), Willem Brandenburg (WUR), Berdie Olthof (H+N+S), Hans Drost (RIZA)
Advies ecologie: Alterra Wageningen UR, Vincent Kuypers en Wim Timmermans
Planning: onderzoek 2006

download hier het Zilteproeftuin Handboek